Ana Sayfa » MAKALELER » KEKEMELİK TEDAVİSİ İSTANBUL

KEKEMELİK TEDAVİSİ İSTANBUL

kekemelik tedavisi istanbul

kekemelik tedavisi istanbul

KEKEMELİK TEDAVİSİ 

Kekemelik ve akıcı konuşma bozukluğu olarak tabir edilen halk arasında heyecanlı konuşma olarak da bildiğimiz takılmalar istemsiz gerçekleşmektedir.  Kekemelik tedavisi ile amaçlanan konuşma esnasında yaşanan takılmaların önüne geçmek için kişilerin konuşma yapılarını kontrol alma çabası olarak özetlenebilir. Değişen ortamlarda düşen kekemelik problemi, aynı heyecanlı anlarda vücudun verdiği avuç içi terlemesi gibi konuşma motorundaki değişimlerin, konuşma yapısına etkisidir. Refleks boyutunda devam eden kekemelik probleminin üstesinden gelmek yani kekemelik tedavisi için takılacağım kaygısının de kişinin iç dünyasından uzaklaştırılması önemli bir detaydır.

 

Kekemelik ve akıcı konuşma bozukluğu olarak tabir edilen halk arasında heyecanlı konuşma olarak da bildiğimiz takılmalar istemsiz gerçekleşmektedir.  Kekemelik tedavisi ile amaçlanan konuşma esnasında yaşanan takılmaların önüne geçmek adına kişilerin konuşma yapılarını kontrol alma çabası olarak özetlenebilir. Değişen ortamlarda farklı durumlara düşen kekemelik problemi, aynı heyecanlı anlarda vücudun verdiği avuç içi terlemesi gibi konuşma motorundaki değişimlerin, konuşma yapısına etkisidir. Refleks boyutunda devam eden kekemelik probleminin üstesinden gelmek yani kekemelik tedavisi için takılacağım kaygısının de kişinin iç dünyasından uzaklaştırılması önemli bir detaydır.

Kekemelik tedavisi kişilerin ciddi manada azimli olabilmesi ile doğru orantıda başarıdan söz edebileceğimiz bir süreçtir. Genel anlamda isteksizlik tamimiyle değiştirilmesi gereken konuşma sisteminin kişi tarafından benimsemesi noktasında süreci zora sokmaktadır. Devamlılığı içerisinde yapılması gereken detayları paylaşacağımız kekemelik tedavisi, zaman ayırılması gereken ve oldukça sık bir düzende devam etmesi gereken bir kavram olarak bilinmelidir. Kısa süreçlerde beklenen sonuçların kesinlikle uzun vadede başarılı sonuçlar vermeyeceğini söyleyebiliriz. Yıllardır devam eden problemli konuşma alışkanlığının sürekli kullanılan bir yapı olması hasebiyle değişimi / iyileştirilmesi kişi tarafından sıkıcı bulabilen egzersizlerle desteklenmelidir.

Konuşma esnasında yaşanan istemsiz olarak görülmeye başlayan takılmalar, tekrarlamalar, duraksamalar, tutukluklar kekemelik olarak adlandırılır. Kekemelik tedavisi, belli bir standardı olup her bireyde işe yarayabilecek sabit bir tedavi süreci değildir. Kekemelik tedavisi kişilerin kekemelik derecesine, yaşına, eğitim seviyesine ve algılama gücüne bağlı olarak çok değişkenlikler gösterebilmektedir.

Kekemelik bir hastalık boyutunda değerlendirilen bir sorun olmadığı için tedavisinde kullanılabilecek bir hap henüz dünya çapında mevcut değildir. Heyecana bağlı kekemelik vakalarında heyecanı bastırmaya yönelik kullanılan antidepresan tedavileri kesinlikle kekemeliğin önüne geçebilen çözüm sayılabilecek maddeler değildir.

Kekemelik tedavisi bireysel olarak uygulanması gereken hassasiyette özel süreçlerdir. Kişilerdeki takılmaların kekemeliğin hangi boyutunda olduğunun tespiti ve ona uygun süreçlerin işlem görmesi kişi üzerindeki verimliliği arttırmaktadır. Her bireye aynı teknik ya da yöntemin uygulanması her bireyde aynı sonucu vermemektedir.

Kekemeliğe çözüm olarak takip edilen yöntemlerin birbirlerini tamamlayıcı şekilde bütünleşik olarak düşünülmesi gereken yapıları söz konusudur. Dünya üzerinde kekemelik tedavisinde kullanılmak üzere birçok teknik ve araştırma göstermektedir ki kişilerdeki takılmaların çeşitliliği kadar yöntemlerin etkileri de her insanda aynı şekilde tepkimeye girmemektedir. Kekemelik tedavisinde en önemli detay mevcut yanlış konuşma yapısına yapılacak direk müdahalelerin kişilerin alışkanlık haline getirmeleriyle direk ilgisinin olmasıdır. Bu sebeple şekillendirilmiş bu kontrollü yapının alışkanlık haline dönüşünün başarılması geklidir.

Kekemer  olarak uyguladığımız çok çeşitli yöntemlerin ana dayanağı kişilerdeki takılmaların önüne geçmek adına onların konuşma yapılarını değiştirmeye yönelik olarak geliştirilmiştir. Örneğin C.VAN RİPER gibi kekemelik alanında söz sahibi tanınış kişilerin öne sürdükleri “Fluency shaping” tekniği gibi. Kekemelik ve bir diğer akıcı konuşma bozukluğu olan Hızlı Konuşma sorunlarına çare olan teknik, yani “Shaping Tekniği” şekillendirilmiş kontrollü konuşmayı kişilere empoze etmeyi başardığımız bir yöntemdir.

Bu tekniklerin toplandığı “Kademesiz Sistemli Yapısal Konuşma Yöntemi” sayesinde yakaladığımız konuşma yapılarındaki değişimle birlikte kişilerdeki konuşma bozuklukları bilinçaltına gönderilen eski yapıda kalmakta ve yerine daha akıcı bir konuşma alışkanlığı ile birlikte daha kontrollü bir konuşma sistemi kişilerde inşa edilmiş olmaktadır.

Kekemelik tedavisi olarak adlandırılan süreçlerin başarıları aslında ne kadar işe yaradıkları ile ölçümlenmelidir. Kekemelik gibi psikolojik kökenli ve ruhsal boyutlu etkileşim oranı yüksek olan problemler düzelmiş gibi olabilmekle birlikte bir süre sonra kendi yüzünü en acımasız olduğu şekliyle kişilere maalesef yeniden kendini gösterebilmektedir. Bu yüzden uzmanların bu kekemelik sorununu aşmak adına uyguladıkları yöntemleri, arka planını düşünerek uygulamaları gerekmekte, kişilere verilen seans takviminde kekemeliğin son bulacağı tarihinden sonra da rutin kontrollerle bu başarının devamının tespitini gözetmek gereklidir. Başarılı bir kekemelik tedavisi süreçlerinin arka planın da düşünülmesi gerekli tüm detayların işlemesi için gereklidir. Kekemelik tedavisi sonucunda göz ardı edilen kontrol süreçleri, devamlı bir başarı için eksik kalan bir detay olacaktır. Bu yüzden süreç sonrasındaki kontrol aşamaları oldukça önemlidir. Ciddiye alınmayan kontrol süreçleri belli bir süre sonra ihtiyaç hissedilen bir unsur olarak ortaya çıkabilir, bu sıkıntının yaşanma ihtimalini en az seviyelere indirgemek için kekemelik tedavisi sonrası kontrolleri de ciddiye almak gerekmektedir.

Kekemelik tedavisi kişilerin ciddi manada azimli olabilmesi ile doğru orantıda başarıdan söz edebileceğimiz bir süreçtir. Genel anlamda isteksizlik tamimiyle değiştirilmesi gereken konuşma sisteminin kişi tarafından benimsemesi noktasında süreci zora sokmaktadır. Devamlılığı içerisinde yapılması gereken detayları paylaşacağımız kekemelik tedavisi, zaman ayırılması gereken ve oldukça sık bir düzende devam etmesi gereken bir kavram olarak bilinmelidir. Kısa süreçlerde beklenen sonuçların kesinlikle uzun vadede başarılı sonuçlar vermeyeceğini söyleyebiliriz. Yıllardır devam eden problemli konuşma alışkanlığının sürekli kullanılan bir yapı olması hasebiyle değişimi / iyileştirilmesi kişi tarafından sıkıcı bulabilen egzersizlerle desteklenmelidir.

Konuşma esnasında yaşanan istemsiz olarak görülmeye başlayan takılmalar, tekrarlamalar, duraksamalar, tutukluklar kekemelik olarak adlandırılır. Kekemelik tedavisi, belli bir standardı olup her bireyde işe yarayabilecek sabit bir tedavi süreci değildir. Kekemelik tedavisi kişilerin kekemelik derecesine, yaşına, eğitim seviyesine ve algılama gücüne bağlı olarak çok değişkenlikler gösterebilmektedir.

Kekemelik bir hastalık boyutunda değerlendirilen bir sorun olmadığı için tedavisinde kullanılabilecek bir hap henüz dünya çapında mevcut değildir. Heyecana bağlı kekemelik vakalarında heyecanı bastırmaya yönelik kullanılan antidepresan tedavileri kesinlikle kekemeliğin önüne geçebilen çözüm sayılabilecek maddeler değildir.

Kekemelik tedavisi bireysel olarak uygulanması gereken hassasiyette özel süreçlerdir. Kişilerdeki takılmaların kekemeliğin hangi boyutunda olduğunun tespiti ve ona uygun süreçlerin işlem görmesi kişi üzerindeki verimliliği arttırmaktadır. Her bireye aynı teknik ya da yöntemin uygulanması her bireyde aynı sonucu vermemektedir.

Konuşma sıkıntıları ile ilgili en çok görülen sorunların başında akıcı konuşma problemlerinin olduğu görülmektedir. Yaşanan bu sorunların kaynağı genelde korkulu olaylar olarak görülmektedir. Bazı özel durumlar haricinde yaşanan kıskançlık krizi gibi durumlar da kekemelik problemini doğuracak derecede etkisi olabilen durumların yaşanmasına sebep olmaktadır. Kekemelik tedavisi ise İstanbul gibi büyük şehirlerde sıkça yapılmaya çalışılsa da olması gereken her şehirde bu sıkıntıyla ilgili çözümün sunulabilmesidir. Kekemelik tedavisi İstanbul gibi bir büyük şehirde olsun olmasın kısa sürecek bir eğitimle verimli sonuçlar vermeyecektir.

Kekemelik tedavisi, çocuklarda kekemelik görülmeye başlandığı an itibari ile uzman eşliğinde devam etmesi gereken bir süreçtir. Yanlış yönlendirilme sonucunda kalıcı hale gelebilen kekemelik sorunu oldukça sıkça görülebilmektedir. Bu problemlerin kemikleşmeden gelip geçici olabildiği bilinmelidir, gereksiz devam eden panik durumları çocuğun sorunu kafasında büyütmesine ve doğru orantılı olarak problemin kalcı hale gelmesine sebebiyet vermektedir.

Hastalık olarak bilenmemesi gereken kekemelik ve akıcı konuşma bozukluklarının dünya genelinde ilacı ya da medikal – cerrahi bir çözümü yoktur. Bu sebeple İstanbulda kekemelik tedavisi ya da farklı bir şehirde yapılırken özel bir ilacın temini düşünülmemelidir. Farklı durumlarda aynı tedavi süreci olarak kullanılan sakinleştiricilerin çözüm olarak sunulması oldukça yanlıştır. Kekemelik yaşayan kişilerin asla bir psikolojik sorun yaşadığını konuşma bozukluğu olduğu için paralel görmek doğru değildir.

Kekemelik tedavisi İstanbul ya da belli bir şehirde yapılması gereken bir süreç değildir, yeterli donanıma sahip ve tüm dünyaca bilinen yöntemlerin uygulandığı her şehirde bu tedavi uygulanabilir. Merkezimizde kullandığımız shaping tekniği sayesinde işitme kayıplarının yaşandığı durumlar haricinde kekemeliğe kesin çözüm olmaktayız. Yapılan araştırmalarda kekemeliğin genetik olmadığı görülse de aile bireylerinin içerisinde bulunan kekeme kişiler eğitim esnasında eğitim alan kişinin gelişimini etkileyebilmektedir. Korku haricinde küçük ihtimallerle görülen bu durum özenti olarak tabir ettiğimiz durumlardır. Bu yüzden rol model olarak görülebilecek kişilerin de kekemelik sorunu yaşadığı düşünülürse, her iki bireyin de bu eğitimi alması uygun olacaktır. Bu terapilerin zamanlaması da önemli konulardan biridir. Kekemelik eğitimi kısa süreçlerde cevap verecek kadar basit olmayan, yıllardır devam eden bir yapının farklılaştırma sürecidir.

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz
ismail ayhan
04 Aralık 2014 - 14:04

mrhb ben bazen harfleri söylemekte zorlanıyorum acaba nsıl geçer

ali ekber akkus
20 Ocak 2015 - 19:17

dokuz yasında kızım var konusma bozuklugu var kelimelerin basında takılıyor.??

ali ekber akkus
20 Ocak 2015 - 19:18

dokuz yasında kızım var kelimenin basında takılıyor.??

Harika kara
16 Şubat 2016 - 23:30

Merhaba 9 yaşında oğlum var yaklaşık iki aydır kekeleyen başladı napmaliyim yardimci olur musunuz

admin
22 Şubat 2016 - 11:32

İlk yıl problem yerleşmeden kaybolabilir, yaşadığı korkuyla tekrar karşılaşmaması gerekiyor, hiç kimse “neden takılıyorsun” gibi bir yaklaşımda olmasın,

admin
18 Mart 2016 - 18:28

Henüz iki aydır devam eden kekemelik geçici olabilir, panik yapmayınız

hafize
04 Nisan 2016 - 02:39

Benim 4 yaşında bir oğlum var 1 yılı geçti kekemeligi ne yapmalıyım nereye goturmeliyim çok üzülüyorum acil cevap lütfen

mine
01 Mayıs 2016 - 21:25

Merhaba ben mine 12 yaşındayım doğduğunda beri kekeliyorum ve çok utanıyorum

mine
01 Mayıs 2016 - 21:28

Merhaba ben mine 12 yaşındayım doğduğunda beri kekeliyorum ve çok utanıyorum lütfen yardım edebilirmisiniz

mehmet soyler
09 Haziran 2016 - 23:01

Merhaba
Ben 30 yasinda evliyim guzel bir isim var fakat kucuk yastan beri kekemelik cekmekteyim . Okulumu is hayatimi hep etkiledi. Toplumdan kendimi uzak tutuyorum.konusmuyorum susmayi tercih ediyorum . Bunun gecmesi icin bir cok terapiye gittim gecmedi ne yaptiysam gecmedi kesin cozum diyorsaniz gorusmek isterim

admin
15 Haziran 2016 - 15:23

Ülkemizde çok sayıda terapist yada uzman bu sorunla ilgileniyor ancak ya haftada bir gün yada 15 günde son gibi yapılarla devam ediyorlar bu şekilde sonuçlanabilen bir sorun istisnai bir durumdur. Shaping Tekniğini ve süreçlerini araştırabilirsiniz.

Aykut
21 Haziran 2016 - 02:51

Merhaba ben Aykut 14 yaşındayım 2 yaşında köpek kovaladı ve 4 yaşında Tarsus’ta yedi yatır türbesine gittim ve ondan sonra bir gün 6 ay kekelemedim sonra 14 yaşıma devam etti
Yardımcı olurmusunuz …

admin
21 Haziran 2016 - 13:02

Kekemelik problemi dönem dönem artış gösteren bazen de azalan bir grafik sergiler ancak üzerinden bir kaç yıl geçtiğinde refleks haline dönüşür. Bu yüzden çaresine bakmanız gerekmektedir. Konuşma Terapisi almanız bu sorundan kurtulmanıza vesile olacaktır. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz.
02125528383

Mustafa
18 Ocak 2017 - 19:36

Arkadaşımın Doğuştan sağar bir erkek çocuğu var ,20 yaşında kulağına işitme cihazı
takıldı.şu an konuşma sıkıntısı yaşıyor.ne yapmamız gerekiyor .yardımcı olursanız sevinirim.

rescue
21 Şubat 2017 - 07:20

Merhaba . ben 23 yasindayim ve dogustan kekemelik cekiyorum . is hayatimida sosyal hayatimida etkiliyor . ne yapmaliyim kesin bir cozum sunabilicek misiniz bana .

Sevda
22 Mart 2017 - 12:11

Benim oglum 8 yasinda ve 5 yildir kekeme simdi tik leride artti acaba hastalarinizda iyilesme orani ne kadar bilgi verirseniz sevinirim

Mucahit
02 Mart 2018 - 19:44

18 yasindayim cocuk yaşda konusma zorluğu çekiyorum lutfen beni bu derten kurtarin her gun sitres icindeyim

Aise
19 Nisan 2018 - 22:46

Ben bes seneye yakalsik kekemeyim nasil iylesebilirim yardimci olurmusunuz

{$footer_yazisi}